Allmänna leveransbestämmelser

Läs Allmänna leveransbestämmelser antagna av Sveriges Färg och Lim Företagare 2018-11-14 Dessa bestämmelser gäller såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Bestämmelserna kan ändras endast genom skriftlig handling undertecknad av parterna. Ladda ner leveransbestämmelserna här (PDF-format).

Detaljer