Stefan Skölding 25 år på Syntema

Stefan Skölding har varit anställd mer 25 år på Syntema i Stockholm. Stefan har genom åren förvärvat en unik kompetens när det gäller att se kulörer/ nyanser. De flesta kan se att en kulör avviker mot en given standard, hur man kommer till rätta med detta är något som inte alla klarar. Stefan besitter denna egenskap fullt ut. Syntema tackar Stefan för dessa år och ser fram emot kommande utmaningar.

Kategorier: