Aktuellt

Tvättförtunning

Syntema kommer att byta produktnummer på tvättförtunningen. NT002 blir NT001. Förändringen är av administrativ karaktär, produkten är densamma.

Kategorier: Förtunning, sortiment