Aktuellt

Namnbyte Dynalon

Dynalon grund-, samt täckfärg kommer att byta namn till Nordic. Detta är ett led i RÖA:s övertagande av tillverkning av färg ,från Beckers, avsedd för försvarsindustrin. De välkända produktnumren kommer dock att vara desamma. Givetvis kommer även produkterna att tillverkas på samma sätt som i Beckers regi, med andra ord samma kvalitet på färgen som det alltid har varit.

Kategorier: försvar, sortiment

Nya skyltar

Syntema i Eskilstuna har satt upp nya skyltar på fasaden. Vi gör detta tillsammans med våra viktigaste leverantörer. Detta befäster ytterligare den nära relationen mellan Syntema och våra samarbetspartners.

Kategorier: info