Aktuellt

Kvalitetsrevision

Syntema har haft sin årliga tredjepartsrevision. SP var på plats i både Eskilstuna och Älvsjö för en revision enligt; SS-EN ISO 9001:2008. Utfallet blev mycket bra. Syntema fick endast några kommentarer, vi klarade oss helt från avvikelser även denna gång! Meddelande om detta finns att finna under dokument& filer.

Kategorier: revision

Inmätning av färgprover

Syntema i Eskilstuna/ Älvsjö kommer från och med första Mars att ta ut en avgift vid tillverkning av färg enligt prov. Tillverkning av färg enligt en känd kulörstandard, ex. NCS eller RAL prissätts enligt tidigare modell och omfattas sålunda inte av denna förändring.

Kategorier: färg, tillverkning