Aktuellt

Härdplastutbildning

Syntema i Eskilstuna anordnar härdplastkurs tillsammans med Sherwin Williams i Älvsjö tisdag 3/9. Denna kurs är redan fulltecknad, vi anordnar dessa efter behov så tveka inta att höra av dig för att vara med vid nästa tillfälle.

Kategorier: Utbildning

Utbildning i lackeringsekonomi

Beskrivning:

Ekonomi är bland de viktigaste parametrarna att ha full kontroll över för att få en lackeringsanläggning lönsam. Denna utbildningsdag belyser de olika specifika kostnaderna för en lackeringsprocess.

Innehåll:

Lackeringsanläggningens kostnadsfördelning.
Produktionsekonomi i en lackering.
Anläggningens timkostnad inkl. och exkl. operativ och indirekt personal.
Färgkostnader som ett resultat av skikt, densitet, FPTE och RTE samt återvinning…

Kategorier: lackeringsekonomi, Utbildning