Aktuellt

Ommålningssurf

Syntema har tillsammans med Sherwin Williams tagit fram en surf för ommålning av äldre tidigare målade objekt. Färgen är i första hand framtagen till att användas vi ommålning av köksluckor. Övermålning kan ske med både syrahärdande färg och vattenbaserad färg.Kontakt din närmaste Syntema för mer information.

Kategorier: surf, Vatten