Aktuellt

SS EN ISO 9001:2008

Syntema i Eskilstuna AB är sedan 1997 kvalitetscertifierade. Årets revision utfördes mot standarden; SS EN ISO 9001:2008. Vår externa revisor från SP hittade inga avvikelser i vare sig Älvsjö eller Eskilstuna denna gång. Under de två revisionsdagarna fick vi ett bra kvitto på att vi jobbar på rätt sätt!

Kategorier: kvalitet

Omcertifieringsrevision

Syntema har i början av 2014 genomgått en omcertifieringsrevision. Revisionen gällde vårt kvalitetssystem: ISO 9001:2008. SP har efter genomförd revison utfärdat ett nytt certifikat giltigt till och med april 2017. Certifkatatet finns att ladda ner under; Dokument & filer - Certifikat.

Kategorier: certifikat, kvalitet