Aktuellt

Utbildning i lackeringsekonomi

Beskrivning:

Ekonomi är bland de viktigaste parametrarna att ha full kontroll över för att få en lackeringsanläggning lönsam. Denna utbildningsdag belyser de olika specifika kostnaderna för en lackeringsprocess.

Innehåll:

Lackeringsanläggningens kostnadsfördelning.
Produktionsekonomi i en lackering.
Anläggningens timkostnad inkl. och exkl. operativ och indirekt personal.
Färgkostnader som ett resultat av skikt, densitet, FPTE och RTE samt återvinning…

Kategorier: lackeringsekonomi, Utbildning