Aktuellt

Namnbyte Dynalon

Dynalon grund-, samt täckfärg kommer att byta namn till Nordic. Detta är ett led i RÖA:s övertagande av tillverkning av färg ,från Beckers, avsedd för försvarsindustrin. De välkända produktnumren kommer dock att vara desamma. Givetvis kommer även produkterna att tillverkas på samma sätt som i Beckers regi, med andra ord samma kvalitet på färgen som det alltid har varit.

Kategorier: försvar, sortiment

Tvättförtunning

Syntema kommer att byta produktnummer på tvättförtunningen. NT002 blir NT001. Förändringen är av administrativ karaktär, produkten är densamma.

Kategorier: Förtunning, sortiment