Läs Allmänna leveransbestämmelser

antagna av

Sveriges Färg och Lim Företagare 2018-11-14
Dessa bestämmelser gäller såvida parterna inte skriftligen enas om annat. Bestämmelserna kan ändras endast genom skriftlig handling undertecknad av parterna.

Ladda ner leveransbestämmelserna här (PDF-format).