Allmänt färg/kvalitet

Det finns många olika parametrar att ta hänsyn till vid kvalitetsval av färg.

En vattenbaserad färg ger mer fiberresning på en träyta än en lösningmedelsbaserad. Har detta någon betydelse för min lackering? Sprutning med högtryck ger något sämre ytfinish än om jag använder lågtryck. Högtrycksapplicering har en väsentligt högre kapacitet än lågtryck. Doppmålning ger endast obetydliga förluster. Valsning kan endast utföras på plana ytor. Finns det luft till min kompressor där jag skall måla? Behöver jag två komponentfärg för att få den yta jag önskar?

Kontakta Syntema för råd och dåd inför ditt val av färgtyp!

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema