Applikationer

Syntema erbjuder lösningar för ytbehandlig av de flesta underlag. Varje produkt kräver sin speciella ytbehandligstyp för att uppfylla kravet på den lackerade ytan. Oavsett om det är; Kök, Bilar, Broar eller något annat som skall ytbehandlas har Syntema lösningen för dig. Vi hjälper dig även med; träindustrilim, appliceringsutrustning, slipmaterial. skyddsutrustning, samt en hel del annat.

Träfärg

Ytbehandling av träytor kan innebära såväl lackering som andra behandlingar för att skydda ytan. Olika träslag kräver olika behandling.

Metall - våtfärg

Att måla på metall kräver kunskap om både ytan som ska lackeras samt val av färgsystem. Utbudet av färgtyper är stort varför rätt val är viktigt.

Metall - pulverfärg

Pulverfärg genomgår en ständig utveckling för att kunna appliceras på olika underlag vid olika temperaturer.

Rostskyddsfärg

Rostskyddsmålning utföres i de mest skiftande miljöer. Val av färgsystem är därför av stor betydelse för hållbarhetens skull.

Billacker

Att måla ett fordon är en utmaning. Inte sällan behövs det upp till fyra olika behandlingar för att få den finish som önskas.

Försvarsfärger

Försvarsindustrin har länge krävt några av de mest avancerade färgerna för att klara extrema krav. Enbart kamoflagefärg är ett minne blott.

Appliceringsutrustning

Applicering av färg och lack kräver ofta en noga anpassad utrustning. Låg- eller högtryck, stora eller små volymer vi har lösningen.

Slipmaterial

För att få en bra yta att ytbehandla på krävs det någon form av slipning. Metall eller trä kräver olika typ av slipmaterial.

Skyddsutrustning

Oavsett vilken typ av färg man använder behövs ett fullgott andningsskydd. Händer, öron och ögon behöver också skyddas.

Träindustri- samt bygglim

Lim och fog finns i olika kvaliteter. Materialtyp samt krav på färdig yta styr val av limtyp eller fog. Såväl en- som tvåkomponent kan komma ifråga.

Sprayfärg

Att måla med sprayfärg är ett snabbt och enkelt sätt vid målning av mindre ytor. Både sybtet- samt 2-k färger finns att tillgå.

Övriga tillbehör

I en ytbehandling används en hel del olika material. Blandkoppar, fogmassor samt klibbduk är några av de artiklar som kan behövas.

Färg för konsument och måleri

Att måla om fasaden på sitt hus eller ett rum på vinden kräver rätt sorts färg. Syntema har lösningen.