Billacker

För att måla en bil idag krävs mer än en burk färg. Det är viktigt att ha kunskap om hur man applicerar de olika skikten för att få rätt resultat. Vi har kompletta system för lackering oavsett om det är solida kulörer eller specialframtagna pärlemolacker som efterfrågas. "Inget blir bättre än vad underlaget erbjuder". Denna devis gäller särkilt vid lackering av fordon. Syntema har därför fullt sortiment av grundmaterial såsom spackel, etsprimer samt olika grundfärger. Syntema har även tillgång till en spektrofotometer som mäter i fem olika vinklar. Denna spektro ger ett receptförslag även på avancerade metallicfärger.

Bild

Stefan Strid hjälper dig i Eskilstuna

stefan.strid@syntema.se

Bild

Gabor Wohlgang hjälper dig i Älvsjö

gabor.wohlgang@syntema.se