Färgskolan

Allmänt färg/kvalitet

Det finns en mängd olika lösningar på hur du bäst ytbehandlar din yta. Val av färgtyp är en avgörande faktor för slutresultatet.

Olika underlag

För att få så bra reslutat som möjligt måste man anpassa val av färg och lack beroende på underlaget.

Beståndsdelar i färg

Färg finns i både flytande- och pulverform. Färgfilmen har till uppgift att verka skyddande eller dekorativt på de ytor som behandlats.

Härdprocessen

Typerna är fysikaliskt lösningsmedel (avdunstning) samt kemiskt härdandet med oxidativt torkande och kemiskt härdande.

Material & verktyg

Applicering kan ske med en rad olika metoder. Sprutning, doppning. valsning är bara några av de alternativ som finns.

Ytbehandling på trä

Fakta om ytbehandling från Sherwin Williams ger en gedigen insikt i de olika momenten för att ytbehandla träytor.