H Snickerier

H-snickerier har en stor bredd inom företaget, vi har verkstadssnickare, lackerare, montörer samt en administrativ grupp

Tidigare var verksamheten inriktad på att tillverka specialsnickerier i små serier men med åren har företaget vuxit och investerat i moderna, datastyrda maskiner som möjliggör större serier av inredningar. Vi har utbildad personal i cad- och camprogrammering. Vår senaste satsning är ett trapprogram från Staircon. Med detta program kan vi visa kunden i förväg hur trappan, räcken och handledare kommer att se ut i 3D. Vill kunden göra någon ändring är det enkelt gjort, först när kunden är nöjd startar produktionen.

Vi inriktar oss framför allt på de större och mellanstora byggnadsföretagen såsom Ncc, Skanska, Peab, Tl Bygg, Bth Bygg, Söderby entreprenad, M3 Bygg m.m. Beställningarna därifrån kan omfatta det mesta inom inredning & byggnadssnickerier.

Arkitekter är en annan kundkrets som vi även jobbar tillsammans med, här handlar det mer om hela inredningar till lägenheter, hus eller butiker samt även kontorsinredningar.

Vi hjälper även till att utveckla kundens egna idéer, från skiss till ritning via produktion till färdig monterad produkt. Det är en lösning som passar mindre byggföretag och privatpersoner.

Vi har ett nära samarbete med smeder (smide och rostfritt), tapetserare, målare samt glasmästare. Det ger oss möjligheter att offerera kompletta lösningar från första idén till slutmontering.

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema