Modexa

Avkastning på din renovering

I mer än 20 år har vi löst våra kunders renoveringsbehov. Genom Modexas Köksförnyelse har de ökat värdet på sina fastigheter, fått bättre ekonomi och inte minst fått nöjdare hyresgäster. Vi kallar det bekymmersfritt ägande.

Vi tycker att vi är rätt bra på att hitta unika underhållstrategier och system som passar våra kunders olika fastighetsbestånd. Helt klart är att vi idag är Sveriges ledande leverantör av Köksförnyelser för hyresfastigheter.


www.modexa.se 

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema