Metall - våtfärg

Syntema kan erbjuda ett stort urval av våtfärg för metall. För att klara olika krav används olika typer av färg. Syntema tillhandahåller allt från vanliga alkydfärger, både lösningsmedels- samt vattenburna, till de mest avancerade lösningmedelsfria två komponent färgsystemen. Förutom att en given kravspecifikation styr färgvalet anpassar vi rätt färg utifrån möjligheten att applicera. Syntema erbjuder olika nyanser, glanser och effekter i rätt kvalitet. Viktigt är också att anpassa färgtypen till det underlag som skall lackeras.

Bild

Kundservice & order

Eskilstuna
Telefon: 016-10 88 80
Stockholm
Telefon: 08-447 47 90

Kontakta Syntema