Savotech

Savotech är ett företag som utvecklar, säljer och distribuerar lim för den träbearbetande industrin.

Vår mission är att utveckla, optimera, anpassa och erbjuda lim som uppnår maximal produktivitet och säkerhet. Vi vill hjälpa till att skapa värden som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Den enda möjligheten att vi långsiktigt kan bli framgångsrika är att våra kunder utvecklas positivt. Vår totala spetskompetens och lyhördhet gör att vi kan vara en stark samarbetspartner.