Segment

Syntema erbjuder lösningar för ytbehandlig av de flesta underlag. Varje produkt kräver sin speciella ytbehandligstyp för att uppfylla kravet på den lackerade ytan. Oavsett om det är; Kök, Bilar, Broar eller något annat som skall ytbehandlas har Syntema lösningen för dig. Vi hjälper dig även med; träindustrilim, appliceringsutrustning, slipmaterial. skyddsutrustning, samt en hel del annat.

Appliceringsutrustning


För att få maximal finish bör man använda lågtrycksutrustning. Dessa finns idag med hög kapacitet samtidigt som man klarar av att måla såväl lösningsmedels- samt vattenburna färger. Är kraven höga på skikttjocklek kombinerat med hög kapacitet är ofta en högtrycksutrustning det bästa alternativet. Vi har pumpar och pistoler anpassade efter olika typer av krav.

Billacker


För att måla en bil idag krävs mer än en burk färg. Det är viktigt att ha kunskap om hur man applicerar de olika skikten för att få rätt resultat. Vi har kompletta system för lackering oavsett om det är solida kulörer eller specialframtagna pärlemolacker som efterfrågas. “Inget blir bättre än vad underlaget erbjuder”. Denna devis gäller särskilt vid lackering av fordon. Syntema har därför fullt sortiment av grundmaterial såsom spackel, etsprimer samt olika grundfärger. Syntema har även tillgång till en spektrofotometer som mäter i fem olika vinklar. Denna spektro ger ett receptförslag även på avancerade metallicfärger.

Försvarsfärger


Syntema har genom åren tagit fram ett stort antal lösningar för målning av militärt material. Inte sällan skall färgen klara av att appliceras och vidhäfta på flera olika material samtidigt. Förutom de traditionella gröna färgerna kan vi ta fram kulörer efter Svenska försvarets och FED:s standarder. Målning av ammunition kräver även det en speciell färg, Syntema har lösningen. Vi är väl förtrogna med de olika specifikationer som förekommer på marknaden. Även färg godkänd av NATO är som regel inte något problem för Syntema.

Metall - pulverfärg


Pulverfärg är mycket mer än ett färgat pulver. Beroende på krav och utseende finns det ett stort urval av kvaliteter för att säkerställa att lackeringen ger önskat resultat. För de vanligaste RAL kulörerna har vi en snabb åtkomst i halvblank samt halvmatt utförande. Värmebeständiga färger eller olika specialeffekter går för det mesta också att få fram inom en rimlig tid. Viktigt att tänka på vid användande av effektlacker är den appliceringsmetod som skall användas. Elstats- eller friktionsladdning har en avgörande betydelse för resultatet.

Metall - våtfärger


Syntema kan erbjuda ett stort urval av våtfärg för metall. För att klara olika krav används olika typer av färg. Syntema tillhandahåller allt från vanliga alkydfärger, både lösningsmedels- samt vattenburna, till de mest avancerade lösningsmedelsfria två komponent färgsystemen. Förutom att en given kravspecifikation styr färgvalet anpassar vi rätt färg utifrån möjligheten att applicera. Syntema erbjuder olika nyanser, glanser och effekter i rätt kvalitet. Viktigt är också att anpassa färgtypen till det underlag som skall lackeras.

Rostskyddsfärg


Att måla en stålkonstruktion med maximalt rostskydd kräver rätt färgmaterial. Syntema kan tillhandahålla allt från zinkrika färger, epoxigrunder till polyuretantäckfärger. Kulör och glans anpassas efter önskemål. Efterfrågan på miljövänliga färgsystem ökar även inom detta område. Vattenbaserade system, men även high-solid färger, finns för att möta kraven på miljövänligare färger. För att vara säker på att man gör rätt ser vi till att en utförlig målningsspecifikation tas fram.

Skyddsutrustning


Vid ytbehandling är det viktigt att man skyddar sig på rätt sätt. Andningsskydd är givetvis alltid nödvändigt oavsett om man använder vattenburen-, eller lösningsmedelsburen färg. Det är inte bara lösningsmedel som kan ställa till det, damm är en annan riskfaktor som man bör eliminera. Att skydda sina ögon och öron är tämligen självklart. det finns flera olika sätt att göra detta, anpassas efter rådande arbetssituation. Olika typer av handskar gjorda för allehanda arbetsmoment är även det ett bra skydd.

Slipmaterial


För att få en bra vidhäftning och ett bra utseende gäller att man slipar så optimalt som möjligt. Lackerade ytor kräver många gånger ett annat slipmaterial än metall- och träytor. Vi kan tillhandahålla allt från bredband (beställningsvara) till rondeller och slipduk. Vi har även såväl luft- som eldrivna slipmaskiner.

Sprayfärg


Möjligheten till att få anpassade kulörer även i sprayfärg är nu en möjlighet. Vi tillverkar färgen efter önskemål, samt fyller den på rätt typ av sprayflaska. Den vanligaste typen är en syntetfärg som ger en slät och fin yta. Vi kan även fylla i en två komponent sprayburk. den fungerar så att man aktiverar härdaren strax innan applicering, detta ger en mycket slitstark färg. Etsgrund, klarlack eller filler finns också att tillgå på spray.

Träfärg


Möjligheten till att få anpassade kulörer även i sprayfärg är nu en möjlighet. Vi tillverkar färgen efter önskemål, samt fyller den på rätt typ av sprayflaska. Den vanligaste typen är en syntetfärg som ger en slät och fin yta. Vi kan även fylla i en två komponent sprayburk. den fungerar så att man aktiverar härdaren strax innan applicering, detta ger en mycket slitstark färg. Etsgrund, klarlack eller filler finns också att tillgå på spray.

Träindustri- samt bygglim


Vanliga snickerilimmer, så kallade PvAc lim, finns från en liters förpackning upp till 1100 Kg:s container. Olika limningar kräver olika limmer, vi har enkomponent PvAc lim som klarar hela skalan från D1 till D4. dessa limmer räcker dock inte alltid till, ibland behövs två komponent lim för mer krävande limningar. Fönster, ytterdörrar eller fanering, vi har lösningen.

Olika material kräver olika fogningar. Snabba och kraftiga sättlimer finns till de flesta material.

Övriga tillbehör


För att underlätta hanteringen finns ett antal olika hjälpmedel att tillgå. Blandkoppar, fogmassor, maskeringstape, maskeringspapper är några av de artiklar som gör arbetet enklare. Vi har även ett begränsat sortiment av förbrukningsvaror i form av toa-, hushållspapper, tvål, handkräm med mera.

Färg för konsument och måleri


För en lyckad ommålning av huset gäller det att ett antal parametrar är på plats. Väder & vind har givetvis en viktig betydelse, tänk även på att rengöra ordentligt innan målning sker. det finns ett antal olika typer av färg att måla med. Förutom funktionen måste man ta hänsyn till det utseende man eftersträvar. Trä-, puts eller något annat material kräver sin speciella ytbehandling. Invändig målning kan ske i många olika miljöer. Källaren kräver sin färgtyp medan papperstapeten som ska få ett nytt utseende kräver en annan typ av färg. Målning av kvistrikt virke måste ske på rätt sätt om man vill undvika att kvisten inte syns igenom efter en tid.